Návod k obsluze

Je nutné aby:

 1. Byl trvalý dohled nad skákacím hradem (viz. „Dohled“)
 2. Uživatelé byli vpuštěni do nafukovacího zařízení řízeným a bezpečným způsobem
 3. Byla vymezena maximální výška uživatele podle výšky skákacího hradu
 4. Byl omezen maximální počet uživatelů, kteří mohou být v zařízení současně podle počtu daného konstrukcí
 5. Byl zaměstnán alespoň minimální počet obsluhujících osob
 6. Uživatelé odložili obuv
 7. Uživatelé odložili tvrdé, ostré nebo nebezpečné předměty
 8. Uživatelé pokud možno odložili brýle
 9. Bylo zakázáno jíst, pít a žvýkat žvýkačky
 10. Vstup byl udržován volný, neucpaný
 11. Bylo uživatelům zakázáno šplhání nebo zavěšování na ochranných stěnách
 12. Byly zakázány kotrmelce a jiné drsné hry
 13. Obsluhující osoba a/nebo asistenti neustále sledovali činnosti v nafukovacím zařízení
 14. Obsluhující osoba a/nebo asistenti používali píšťalku nebo jiné signály k upozorňování uživatelů
 15. Obsluhující osoba a/nebo asistenti oddělovali větší, divočejší uživatele od menších uživatelů
 16. Během čerpání paliva do dmychadla poháněného vnitřním spalovacím motorem bylo nafukovací zařízení evakuováno
 17. Dodržet volný prostor u vstupu do skákacího hradu. V tomto prostoru se nesmí vyskytovat lavičky, židle a podobné pevné předměty.

Postup v případě mimořádných okolností nebo nehody:

 1. Při větru silnějším jak 8 m/s vyzvat všechny uživatele, aby opustili, nafukovalo. Vypnout skákací hrad vytažením ze zásuvky. Hrozí převrácení skákacího hradu
 2. V případě deště ihned vyzvat všechny uživatele k opuštění skákacího hradu a skákací hrad vyfouknout. Zajistit el. součásti proti vlhku a vypnout přívod el. energie. Ve chvíli kdy přestane pršet je nutné skákací hrad vytřít a po té, je možné jej nadále využívat.
 3. V případě nehody některého z uživatelů, je třeba zajistit volnou cestu ven ze skákacího hradu zraněnému uživateli. Vyhledat rodiče popř. zákonného zástupce. Pokud se ani jedna z těchto osob v okolí nevyskytují, vyhledat pořadatele popř. lékařskou pomoc.
 4. Pokud dojde k přerušení dodávky elektrické energie např. z důvodu vypadení pojistek, je nutné vyzvat všechny uživatele, aby opustili skákací hrad.

Dohled

 1. Nafukovací zařízení se nesmí používat bez dohledu.
 2. Pokud je nafukovací bez obsluhy, musí být vyfouknuté a zdroj energie musí být odpojen.
 3. Provozovatel musí stanovit počet a vhodnost dohlížejících osob nutných k bezpečné obsluze nafukovacího zařízení s ohledem na maximální počet uživatelů uvedených na nafukovacím zařízení, věk uživatelů, prostředí, ve kterém se nafukovací zařízení bude používat a na informace poskytnuté výrobcem nebo dodavatelem. Dohlížejícími osobami jsou jedna obsluhující osoba a tolik asistentů, kolik stanovil provozovatel. Dohlížející osoby musí být snadno rozpoznatelné.

Běžná kontrola

 1. Provozovatel musí provádět běžnou kontrolu nebo pověřit osobu k provádění běžné kontroly.
 2. Běžná kontrola se musí provádět, jakmile je zařízení připraveno k použití, vždy před skutečným použitím. Musí se zkontrolovat zda:
Název Počet dětí Limit
S-2V 6 – 8 40kg / 145cm / 11 let
M-2V 7 – 10 40kg/145cm /11 let
L-4V 7 – 10 50kg/155cm / 12 let
XL-4V 10 – 14 50kg / 155cm / 12 let
6M-4V 7 – 10 50kg / 155cm / 12 let
6L-4V 10 – 14 50kg / 155cm / 12 let
M-2V-P 6 – 8 50kg / 155cm / 12 let
SKL 8 – 10 50kg / 155cm / 12 let
HOROL 2 Limit 60kg
GUMA 2 Bez limitu
MOUCH 1 Bez limitu
AREN 30 16 dospělých nebo 30 malých
TER 10 50kg / 155cm / 12 let

S – 2V- Sahara malá
M – 2V- Ducháček, Bubáček, Neptun, Sahara
L – 4V- Liška 1, Liška 2, Medvěd
XL – 4V – Sněhulák, poklad
6M – 4V – Hopštejn 6
6L – 4V – Hopštejn 7
M – 2V – P – Raiffeisen
Skl – Skluzavka 2 věže
Horol – Horolezecká stěna
Guma – Gumoběh
Mouch – Moucha
Aren – Aréna
Ter – Tréňák

© 2008 Hopštejn, design Martin Procházka